coloration.ts 14.4 KB
Newer Older
Zéfling's avatar
Zéfling committed
1 2 3 4 5

// tslint:disable:no-bitwise

const pattern = {
  hexa: /^^#?(([\da-f]{3})(([\da-f]{3})([\da-f]{2})?|[\da-f]{1})?)$/i,
Zéfling's avatar
Zéfling committed
6 7
  rgba: /^rgba?\(([\d]*(\.[\d]+)?)(,?\s*|\s+)([\d]*(\.[\d]+)?)(,?\s*|\s+)([\d]*(\.[\d]+)?)((,\s*)([\d]*(\.[\d]+)?))?\)$/i,
  hsva: /^hsla?\(([\d]*(\.[\d]+)?)(,?\s*|\s+)([\d]*(\.[\d]+)?)\%(,?\s*|\s+)([\d]*(\.[\d]+)?)\%((,\s*)([\d]*(\.[\d]+)?))?\)$/i
Zéfling's avatar
Zéfling committed
8 9
};

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
export interface RGB {
  /** Red color value [0,255] */ r: number;
  /** Green color value [0,255] */ g: number;
  /** Blue color value [0,255] */ b: number;
}
export interface HSV {
  /** Hue color value [0,360] */ h: number;
  /** Saluration color value [0,100] */ s: number;
  /** Value/lightness color value [0,100] */ v: number;
}
20
export interface ColorData {
21
  // RGB
Zéfling's avatar
Zéfling committed
22 23 24
  /** Red color value [-256,255] */ r?: number;
  /** Green color value [-256,255] */ g?: number;
  /** Blue color value [-256,255] */ b?: number;
25
  // HSV/HSL
Zéfling's avatar
Zéfling committed
26 27 28
  /** Hue value [-360,360] */ h?: number;
  /** Saluration value [-100,100] */ s?: number;
  /** Value/lightness value [-100,100] */ v?: number;
29 30
  // Other
  /** luminosity value [-1,1] */ luminosity?: number;
31 32
  /** color mask */ maskColor?: string;
  /** color mask opacity [0,1] */ maskOpacity?: number;
33 34
}

Zéfling's avatar
Zéfling committed
35 36
export class Coloration {

37 38 39
  /**
   * CSS color list
   */
Zéfling's avatar
Zéfling committed
40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  static colorsName: any = {
    // CSS 1
    black: '#000000', silver: '#c0c0c0', gray: '#808080', white: '#ffffff', maroon: '#800000', red: '#ff0000',
    purple: '#800080', fuchsia: '#ff00ff', green: '#008000', lime: '#00ff00', olive: '#808000', yellow: '#ffff00',
    navy: '#000080', blue: '#0000ff', teal: '#008080', aqua: '#00ffff',
    // CSS 2 (Revision 1)
    orange: '#ffa500',
    // CSS 3
    aliceblue: '#f0f8ff', antiquewhite: '#faebd7', aquamarine: '#7fffd4', azure: '#f0ffff', beige: '#f5f5dc',
    bisque: '#ffe4c4', blanchedalmond: '#ffebcd', blueviolet: '#8a2be2', brown: '#a52a2a', burlywood: '#deb887',
    cadetblue: '#5f9ea0', chartreuse: '#7fff00', chocolate: '#d2691e', coral: '#ff7f50', cornflowerblue: '#6495ed',
    cornsilk: '#fff8dc', crimson: '#dc143c', cyan: '#00ffff', deaqua: '#00ffff', darkblue: '#00008b',
    darkcyan: '#008b8b', darkgoldenrod: '#b8860b', darkgray: '#a9a9a9', darkgreen: '#006400', darkgrey: '#a9a9a9',
    darkkhaki: '#bdb76b', darkmagenta: '#8b008b', darkolivegreen: '#556b2f', darkorange: '#ff8c00',
    darkorchid: '#9932cc', darkred: '#8b0000', darksalmon: '#e9967a', darkseagreen: '#8fbc8f',
    darkslateblue: '#483d8b', darkslategray: '#2f4f4f', darkslategrey: '#2f4f4f', darkturquoise: '#00ced1',
    darkviolet: '#9400d3', deeppink: '#ff1493', deepskyblue: '#00bfff', dimgray: '#696969', dimgrey: '#696969',
    dodgerblue: '#1e90ff', firebrick: '#b22222', floralwhite: '#fffaf0', forestgreen: '#228b22',
    gainsboro: '#dcdcdc', ghostwhite: '#f8f8ff', gold: '#ffd700', goldenrod: '#daa520', greenyellow: '#adff2f',
    grey: '#808080', honeydew: '#f0fff0', hotpink: '#ff69b4', indianred: '#cd5c5c', indigo: '#4b0082',
    ivory: '#fffff0', khaki: '#f0e68c', lavender: '#e6e6fa', lavenderblush: '#fff0f5', lawngreen: '#7cfc00',
    lemonchiffon: '#fffacd', lightblue: '#add8e6', lightcoral: '#f08080', lightcyan: '#e0ffff',
    lightgoldenrodyellow: '#fafad2', lightgray: '#d3d3d3', lightgreen: '#90ee90', lightgrey: '#d3d3d3',
    lightpink: '#ffb6c1', lightsalmon: '#ffa07a', lightseagreen: '#20b2aa', lightskyblue: '#87cefa',
    lightslategray: '#778899', lightslategrey: '#778899', lightsteelblue: '#b0c4de', lightyellow: '#ffffe0',
    limegreen: '#32cd32', linen: '#faf0e6', magenta: '#ff00ff', defuchsia: '#ff00ff', mediumaquamarine: '#66cdaa',
    mediumblue: '#0000cd', mediumorchid: '#ba55d3', mediumpurple: '#9370db', mediumseagreen: '#3cb371',
    mediumslateblue: '#7b68ee', mediumspringgreen: '#00fa9a', mediumturquoise: '#48d1cc',
    mediumvioletred: '#c71585', midnightblue: '#191970', mintcream: '#f5fffa', mistyrose: '#ffe4e1',
    moccasin: '#ffe4b5', navajowhite: '#ffdead', oldlace: '#fdf5e6', olivedrab: '#6b8e23', orangered: '#ff4500',
    orchid: '#da70d6', palegoldenrod: '#eee8aa', palegreen: '#98fb98', paleturquoise: '#afeeee',
    palevioletred: '#db7093', papayawhip: '#ffefd5', peachpuff: '#ffdab9', peru: '#cd853f', pink: '#ffc0cb',
    plum: '#dda0dd', powderblue: '#b0e0e6', rosybrown: '#bc8f8f', royalblue: '#4169e1', saddlebrown: '#8b4513',
    salmon: '#fa8072', sandybrown: '#f4a460', seagreen: '#2e8b57', seashell: '#fff5ee', sienna: '#a0522d',
    skyblue: '#87ceeb', slateblue: '#6a5acd', slategray: '#708090', slategrey: '#708090', snow: '#fffafa',
    springgreen: '#00ff7f', steelblue: '#4682b4', tan: '#d2b48c', thistle: '#d8bfd8', tomato: '#ff6347',
    turquoise: '#40e0d0', violet: '#ee82ee', wheat: '#f5deb3', whitesmoke: '#f5f5f5', yellowgreen: '#9acd32',
    // CSS 4
    rebeccapurple: '#663399'
  };

Zéfling's avatar
Zéfling committed
81
  private intColor: number;
82 83
  private rgb: RGB = { r: 0, g: 0, b: 0 };
  private hsv: HSV = { h: 0, s: 0, v: 0 };
Zéfling's avatar
Zéfling committed
84 85

  constructor(public color: string) {
Zéfling's avatar
Zéfling committed
86 87 88 89 90 91 92 93
    this.reset();
  }

  /**
   * reinit to base color
   */
  reset() {
    this.intColor = this.parseColor(this.color);
94
    this.updateColor();
Zéfling's avatar
Zéfling committed
95
  }
Zéfling's avatar
Zéfling committed
96 97 98 99

  /**
   * change the luminosity of a color
   * @param lum value between -1 and 1
100
   * @returns Coloration
Zéfling's avatar
Zéfling committed
101
   */
102 103 104 105
  changeLuminosity(lum: number): Coloration {
    lum = this.minmax(lum, -1, 1);
    this.maskColor(lum < 0 ? '#000' : '#FFF', Math.abs(lum));
    return this;
Zéfling's avatar
Zéfling committed
106 107 108 109 110 111
  }

  /**
   * add color with a mark
   * @param color additional color
   * @param opacity value of opacity between 0 and 1 for the additional color
112
   * @returns Coloration
Zéfling's avatar
Zéfling committed
113
   */
114
  maskColor(color: string, opacity: number = 1): Coloration {
Zéfling's avatar
Zéfling committed
115

116
    const baseColor = this.intColor;
Zéfling's avatar
Zéfling committed
117 118
    const additionalColor = this.parseColor(color);

119
    const lum = this.minmax(opacity, 0, 1);
Zéfling's avatar
Zéfling committed
120 121 122 123

    const R = baseColor >> 16;
    const G = baseColor >> 8 & 0x00FF;
    const B = baseColor & 0x0000FF;
124 125

    this.intColor = this.rgbToInt(
Zéfling's avatar
Zéfling committed
126 127 128
      Math.round(((additionalColor >> 16) - R) * lum) + R,
      Math.round(((additionalColor >> 8 & 0x00FF) - G) * lum) + G,
      Math.round(((additionalColor & 0x0000FF) - B) * lum) + B
129 130 131 132 133 134 135 136
    );
    this.updateColor();
    return this;
  }

  /**
   * change color with color parameters
   * @param colorData additionnal parameters
137
   * @returns Coloration
138 139 140 141 142 143
   */
  addColor(colorData: ColorData) {
    if (colorData.luminosity) {
      this.changeLuminosity(colorData.luminosity);
    }

144 145 146 147
    if (colorData.maskColor) {
      this.maskColor(colorData.maskColor, this.minmax(colorData.maskOpacity || 0, 0, 1));
    }

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164
    if (colorData.r || colorData.g || colorData.b) {
      if (colorData.r) {
        console.log(this.rgb.r, colorData.r, this.rgb.r + colorData.r);
        this.rgb.r = this.minmax(this.rgb.r + (+colorData.r), 0, 255);
        console.log(this.rgb.r);
      }
      if (colorData.g) {
        this.rgb.g = this.minmax(this.rgb.g + (+colorData.g), 0, 255);
      }
      if (colorData.b) {
        this.rgb.r = this.minmax(this.rgb.b + (+colorData.b), 0, 255);
      }
      this.intColor = this.rgbToInt(this.rgb.r, this.rgb.g, this.rgb.b);
      this.updateColor();
    }

    if (colorData.h || colorData.s || colorData.v) {
Zéfling's avatar
Zéfling committed
165
      if (colorData.h) {
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
        this.hsv.h = (this.hsv.h + (+colorData.h) + 360) % 360;
      }
      if (colorData.s) {
        this.hsv.s = this.minmax(this.hsv.s + (+colorData.s), 0, 100);
      }
      if (colorData.v) {
        this.hsv.v = this.minmax(this.hsv.v + (+colorData.v), 0, 100);
      }
      this.intColor = this.hsvToInt(this.hsv.h, this.hsv.s, this.hsv.v);
      this.updateColor();
    }

    return this;
  }

181 182 183 184 185
  /**
   * RGB informations
   * @returns RGB
   */
  getRGB(): RGB {
186
    return this.value<RGB>(() => Object.assign({}, this.rgb));
187 188 189 190 191 192 193
  }

  /**
   * HSV informations
   * @returns HSV
   */
  getHSV(): HSV {
194
    return this.value<HSV>(() => Object.assign({}, this.hsv));
195 196
  }

197 198
  /**
   * color in #HEX format
199
   * @returns string of #HEX
200 201
   */
  toHEX(): string {
202
    return this.value<string>(() => '#' + (0x1000000 + this.intColor).toString(16).slice(1));
203 204 205 206
  }

  /**
   * color in HVL() format
207
   * @returns string of HVL(H, S%, V%)
208 209
   */
  toHSL(): string {
210
    return this.value<string>(() => `hsl(${this.hsv.h}, ${this.hsv.s}%, ${this.hsv.v}%)`);
211 212 213 214
  }

  /**
   * color in RGB() format
215
   * @returns string of RGB(R, G, B)
216 217
   */
  toRGB(): string {
218
    return this.value<string>(() => `rgb(${this.rgb.r}, ${this.rgb.g}, ${this.rgb.b})`);
219 220
  }

221 222 223
  /**
   * update colors data : RGB and HSL
   */
224 225 226 227 228 229 230 231 232
  private updateColor() {

    // update RGB
    this.rgb.r = this.intColor >> 16;
    this.rgb.g = this.intColor >> 8 & 0x00FF;
    this.rgb.b = this.intColor & 0x0000FF;

    // update HSL
    this.hsv = this.rgb2hsv(this.rgb.r, this.rgb.g, this.rgb.b);
Zéfling's avatar
Zéfling committed
233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261
  }

  /**
   * change color
   * @param color parse color : name, #HEXA, rgba()
   * @returns int color
   */
  private parseColor(color: string) {

    // si named color
    if (Coloration.colorsName[color]) {
      color = Coloration.colorsName[color];
    }

    // validate hexa string #RGB, #RGBA, #RRGGBB, #RRGGBBAA (ignore alpha)
    const matchHex = String(color).match(pattern.hexa);
    let intColor;
    if (matchHex) {
      const hexa = matchHex[4]
        ? matchHex[2] + matchHex[4]
        : matchHex[2][0] + matchHex[2][0] + matchHex[2][1] + matchHex[2][1] + matchHex[2][2] + matchHex[2][2];

      intColor = parseInt(hexa, 16);
    }

    if (intColor === undefined) {
      // validate rgb() / rgba()
      const matchRgb = String(color).match(pattern.rgba);
      if (matchRgb) {
Zéfling's avatar
Zéfling committed
262 263 264 265 266 267 268 269
        intColor = this.rgbToInt(parseInt(matchRgb[1], 10), parseInt(matchRgb[4], 10), parseInt(matchRgb[7], 10));
      }
    }

    if (intColor === undefined) {
      // validate hsv() / hsva()
      const matchHsv = String(color).match(pattern.hsva);
      if (matchHsv) {
270
        intColor = this.hsvToInt(parseInt(matchHsv[1], 10), parseInt(matchHsv[4], 10), parseInt(matchHsv[7], 10));
Zéfling's avatar
Zéfling committed
271 272 273 274 275 276 277
      }
    }

    return intColor;

  }

Zéfling's avatar
Zéfling committed
278 279 280 281 282 283 284 285
  /**
   * convert HSV/HSL to int RGB
   * @param hue Hue [0, 360]
   * @param saturation Saturation [0, 100]
   * @param value Value [0, 100]
   * @returns int RGB
   * @see https://stackoverflow.com/questions/2353211/hsl-to-rgb-color-conversion
   */
286
  private hsvToInt(hue: number, saturation: number, value: number): number {
Zéfling's avatar
Zéfling committed
287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305
    saturation = Math.max(0, saturation);

    const s = saturation / 100;
    const v = value / 100;
    const h = hue / 360;

    if (saturation === 0) {
      return this.rgbToInt(v * 256, v * 256, v * 256);
    }

    const q = v < 0.5 ? v * (1 + s) : v + s - v * s;
    const p = 2 * v - q;
    const r = this.hue2rgb(p, q, h + 1 / 3);
    const g = this.hue2rgb(p, q, h);
    const b = this.hue2rgb(p, q, h - 1 / 3);

    return this.rgbToInt(Math.round(r * 255), Math.round(g * 255), Math.round(b * 255));
  }

306 307 308 309 310 311 312
  /**
   * hue color calculation
   * @param p number
   * @param q number
   * @param t number
   * @returns int color [0, 255]
   */
Zéfling's avatar
Zéfling committed
313 314 315 316 317 318 319 320
  private hue2rgb(p: number, q: number, t: number): number {
    if (t < 0) { t += 1; } else if (t > 1) { t -= 1; }
    if (t < 1 / 6) { return p + (q - p) * 6 * t; }
    if (t < 1 / 2) { return q; }
    if (t < 2 / 3) { return p + (q - p) * (2 / 3 - t) * 6; }
    return p;
  }

321 322 323 324 325
  /**
   * Convert RGB to HSV
   * @param r [0, 255]
   * @param g [0, 255]
   * @param b [0, 255]
326
   * @returns HSV data
327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373
   * @see https://stackoverflow.com/questions/39118528/rgb-to-hsl-conversion
   * @see https://en.wikipedia.org/wiki/HSL_and_HSV#Formal_derivation
   */
  private rgb2hsv(r: number, g: number, b: number): HSV {

    // convert r,g,b [0,255] range to [0,1]
    r = r / 255;
    g = g / 255;
    b = b / 255;

    // get the min and max of r,g,b
    const max = Math.max(r, g, b);
    const min = Math.min(r, g, b);

    // lightness is the average of the largest and smallest color components
    const val = (max + min) / 2;
    let hue: number;
    let sat: number;

    if (max === min) { // no saturation
      hue = 0;
      sat = 0;
    } else {
      const c = max - min; // chroma
      // saturation is simply the chroma scaled to fill
      // the interval [0, 1] for every combination of hue and lightness
      sat = c / (1 - Math.abs(2 * val - 1));
      switch (max) {
        case r:
          hue = (g - b) / c + (g < b ? 6 : 0);
          break;
        case g:
          hue = (b - r) / c + 2;
          break;
        case b:
          hue = (r - g) / c + 4;
          break;
      }
    }

    return {
      h: Math.round(hue * 60), // °
      s: Math.round(sat * 100), // %
      v: Math.round(val * 100) // %
    };
  }

374 375 376 377 378 379 380
  /**
   * convert RGB data to int value
   * @param r red [0, 255]
   * @param g green [0, 255]
   * @param b blue [0, 255]
   * @returns int value
   */
Zéfling's avatar
Zéfling committed
381 382 383 384
  private rgbToInt(r: number, g: number, b: number): number {
    return r * 0x10000 + g * 0x100 + b;
  }

385 386 387 388 389 390 391 392
  /**
   * bound a value between two values
   * @param value value
   * @param min min value
   * @param max max value
   * @param defaultValue replace an invalid vvalue
   * @returns value between min and max
   */
393 394
  private minmax(value: number, min: number, max: number, defaultValue = 0) {
    return Math.min(Math.max(value || defaultValue, min), max);
Zéfling's avatar
Zéfling committed
395 396
  }

397 398 399 400 401 402 403 404 405
  /**
   * test is intColor is valid for return a vlaue
   * @param value callback of value
   * @returns value or null
   */
  private value<L>(value: () => L): L {
    return !isNaN(this.intColor) ? value() : null;
  }

Zéfling's avatar
Zéfling committed
406
}